ห้องประชุม ดีเด่น พัทยา รีสอร์ท

ห้องสำหรับบริการลูกค้าที่จะมาจัดสัมมนาที่ ดีเด่น พัทยา รีสอร์ท เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกในด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ไมว่าจะเป็นเครื่องเสียง เครื่องฉายสไลด์ อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงต่างๆ ที่จำเป็นในการสัมมนาของลูกค้า นอกจากนี้ ภายในตัวห้องจัดสัมมนา ยังได้ตกแต่งให้มีสไตล์ที่เป็นไทยๆ เพื่อให้บรรยากาศสอดคล้องกับในส่วนอื่นๆของรีสอร์ทอีกด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่า การจัดสัมมนา อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกิจกกรมของลูกค้านั้น จะเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ หากลูกค้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ที่จะนำมาใช้ประกอบการสัมมนาให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น หรือมีการเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆของรีสอร์ท ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลา